( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023

 

Thực hiện Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ năm 2023; Quyết định số 145/QĐ-SNgV ngày 25/10/2023 của Sở Ngoại vụ về ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ (Trung tâm) năm 2023; Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Lào).

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, vị trí viên chức cần tuyển

- Số lượng: 01 (một) chỉ tiêu viên chức hạng III (mã số 01.003).

- Vị trí dự tuyển: dịch vụ đối ngoại.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Phiếu đăng ký và lệ phí dự tuyển: Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/hồ sơ).

5. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo (thu hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Văn phòng - Thanh tra Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng - Thanh tra Sở Ngoại vụ; điện thoại: 02393 856689.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Ngoại vụ, Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ Đối ngoại và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ./.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng, xem tại đây

 

 

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook