( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

 

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

 

Nghị định số: 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự quy định: “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài; “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao là cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị CNLS, HPHLS. Tại Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả CNLS, HPHLS tại địa phương qua Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh.

 ảnh 7

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (HPHLS, CNLS) cũng được hiểu tương tự đối với giấy tờ của một nước khác sử dụng ở Việt Nam.

* Thủ tục đề nghị chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao/ cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài gồm những gì?

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ;

- Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);

- Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam nếu là giấy tờ Việt Nam cấp hoặc bởi cơ quan đại diện Ngoại giao tại Việt Nam nếu là giấy tờ nước ngoài cấp, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan đại diện;

- Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan thụ lý.

ảnh 2      ảnh 3

 

* Thủ tục đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao/ Cơ quan đại diện nước ngoài gồm những gì?                   

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);

- Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự đã được chứng nhận lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có cơ quan đại diện hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm;

- 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên mà không cần chứng thực công chứng; người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch;

- 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên (để lưu tại cơ quan đại diện);

- Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan thụ lý.

ảnh 4     ảnh 5

* Hafosce giúp gì được bạn trong thực hiện thủ tục CNLS, HPHLS

Chính thức được ủy quyền tiếp nhận xử lý, trả kết quả hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương, với gần 15 năm kinh nghiệm, có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt huyết, tận tâm, đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình xử lý hồ sơ/thủ tục CNLS, HPHLS từng phần hoặc trọn gói, HAFOSCE cam kết đảm bảo:

- Rà soát, kiểm tra mẫu dấu chữ ký, tính hợp thức của giấy tờ và các nội dung khác đảm bảo hồ sơ được duyệt đạt tỷ lệ 100%.

 - Hỗ trợ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự từng phần hoặc trọn gói, ủy quyền để giấy tờ sẵn sàng được sử dụng hợp pháp ở Việt Nam hoặc một nước sở tại;

- Tiết kiệm tối đa về mặt thời gian cũng như chi phí cho bạn;

- Hỗ trợ các dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài khác phát sinh có thể liên quan như đăng ký kết hôn với người nước ngoài, xin phiếu lý lịch tư pháp, thẻ tạm trú, giấy phép lao động… và rất nhiều lợi ích khác.

Rất mong được hợp tác và phục vụ! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

HAFOSCE - TRUNG TÂM DỊCH THUẬT

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI- SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

13 Phan Đình Phùng- TP Hà Tĩnh - Việt Nam

Hotline: 0912406599

 

 

 

 

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook