( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

APOSTILLE

 

APOSTILLE

Tiếp theo chuyên đề về CNLS/HPHLS, bài viết này giới thiệu cho bạn về một kiểu CNLS/HPHLS được gọi là Apostille.

Vậy Apostille là gì? Apostille là một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Pháp có nghĩa là chứng nhận (certification). Chứng nhận Apostille xác nhận chữ kí và con dấu đóng trên giấy tờ công để giấy tờ đó có thể được sử dụng tại một trong các quốc gia ký Công ước LaHay (Công ước Hague Apostille ngày 05/10/1961 về bãi bỏ các yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ tài liệu nước ngoài). Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận Apostille thường là Bộ Ngoại giao của quốc gia cấp giấy tờ, tài liệu cần sử dụng.

tem của Anh

 

Mẫu tem chứng nhận Apostille của Anh

Tính đến ngày 18/01/2021 đã có 120 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước Hague Apostille về miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của các nước khi sử dụng trong khối. Việt Nam cho đến bây giờ chưa phải là một quốc gia thành viên của Công ước Hague Apostille, do đó, khi các giấy tờ, tài liệu nước ngoài được sử dụng tại Việt Nam thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ tài liệu nước ngoài thực hiện khi người nước ngoài làm kinh doanh hoặc làm việc tại Việt Nam phải xuất trình các cơ quan có thẩm quyền hoặc các đối tác các tài liệu nước ngoài cần thiết để hỗ trợ hoạt động của họ. Một số người nước ngoài không biết làm thế nào để làm thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ tài liệu nước ngoài, bắt đầu từ đâu hoặc thực hiện hợp pháp hóa sai quy trình, làm mất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng đôi khi không được chấp nhận bởi các cơ quan Việt Nam.

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ tài liệu nước ngoài sử dụng tại Việt Nam sẽ có các bước sau:

Bước 1: Các văn bản được ban hành bởi các cơ quan/tổ chức nước ngoài có thẩm quyền phải được chứng thực tại cơ quan công chứng có thẩm quyền của nước nơi các văn bản đã được ban hành.

Bước 2: Các văn bản công chứng phải được xác nhận của cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của nước nơi các văn bản đã được ban hành.

Bước 3: Văn bản công chứng phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam tại nước ngoài.

Bước 4: Các tài liệu nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và chứng nhận bản dịch của Phòng Tư pháp của Ủy ban nhân dân huyện bất kỳ tại Việt Nam hoặc dịch vụ công chứng ở Việt Nam trước khi trình cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Với mục đích tạo thuận lợi cho việc lưu thông giấy tờ công trên toàn thế giới, Apostille càng trở nên có ý nghĩa trong thời đại kết nối toàn cầu mạnh mẽ như ngày nay, trong đó có các lĩnh vực thương mại và đầu tư quốc tế cũng như việc di chuyển liên quốc gia của mọi người đều được hưởng lợi từ việc các quốc gia công nhận lẫn nhau đối với các giấy tờ công.

 

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook