( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

 

HAFOSCE LÀ ĐỊA CHỈ HÀNG ĐẦU VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOẠI TẠI HÀ TĨNH VÀ TRONG KHU VỰC

 

 

SỨ MỆNH

 

Mang đến cho Khách hàng sự hài lòng đối với các sản phẩm dịch vụ biên dịch, phiên dịch và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài khác, đảm bảo nhanh, chính xác, hiệu quả và đóng góp vào sự thành công của khách hàng.

 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

- Sự tin cậy của khách hàng là giá trị của chúng tôi;

- Giá cạnh tranh - Tốc độ nhanh - Làm việc chuyên nghiệp - Bảo mật cao

- Thủ tục nhanh gọn, minh bạch, thuận tiện

- Phong cách chuyên nghiệp, thái độ tận tâm, ý thức hiệu quả.

- Không ngừng học hỏi - thay đổi để phát triển và phục vụ lợi ích của khách hàng.

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook