( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

Bạn có nhu cầu về dịch thuật và Dịch vụ liên quan đến các yếu tố nước ngoài

Bạn cần dịch giấy tờ, hồ sơ và tài liệu, v.v  từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hay ngược lại? Bạn cần hỗ trợ phiên dịch đa ngôn ngữ; Biên dịch có công chứng?

Bạn có nhu cầu:

????  Dịch thuật chuyên ngành: marketing, kinh tế, tài chính, ngân hàng, xây dựng, hành chính, luật pháp, du lịch - khách sạn, v.v.

???? Hộ chiếu công vụ; Công hàm xin thị thực nước ngoài cho hộ chiếu công vụ;

???? Xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, hỗ trợ xin thị thực vào Việt Nam cho người nước ngoài.

???? Chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cho các giấy tờ Việt Nam hoặc nước ngoài phục vụ việc đổi bằng lái xe, thủ tục kết hôn với người nước ngoài, hồ sơ nhận tử tuất, bảo hiểm, v.v.

???? Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chính xác, bảo mật và nhanh chóng với giá thành hợp lý nhất. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về Dịch thuật và dịch vụ liên quan đến các yếu tố nước ngoài khác.

 

#DịchthuậtHàTĩnh #dịchthuậtcôngchứng #Chứngnhậnlãnhsự #Hợppháphóalãnhsự #Xinthịthựcnhậpcảnh #Visa #đổibằngláixe #nhậntửtuất #bảohiểm #tainạnlaođộng

 

-------------------------------------------------
✅ HAFOSCE - TRUNG TÂM DỊCH THUẬT
VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI - SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH
???? 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
☎ Hotline: 0912.406.599 - 0912.406.507

 

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook