( 02393.892.698          G 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT 

VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI 

Hotline: 0912.406.599

                    0912.406.507

Your Trust is Our Value

Tin cậy của bạn là giá trị của chúng tôi

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ.

Bạn đang có các giấy tờ, tài liệu của Việt nam cấp cần đem ra nước ngoài sử dụng hay các giấy tờ tài liệu của các nước khác cấp mà bạn cần sử dụng hợp pháp tại Việt Nam?
Chúng tôi có: Dịch vụ chứng nhận lãnh sự – hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói -Lấy nhanh/hỏa tốc/an toàn để bạn có thể thực hiện được mục đích đó.
Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, hoặc của Việt Nam muốn sử dụng tại nước ngoài thì cần được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ những trường hợp giấy tờ, tài liệu thuộc diện được miễn hợp pháp hóa lãnh sự). Trước khi hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ phải được cơ quan ngoại giao của nước cấp giấy tờ chứng nhận lãnh sự.
Ví dụ: Bạn có 01 giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (GCN TTHN) của Việt Nam, muốn hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở Nhật bản, đầu tiên, GCN TTHN của bạn cần được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam và sau đó, phải được hợp pháp hóa bởi Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam.
Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại- Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ thực hiện dịch vụ trọn gói cho các bạn từ:
1/ Chứng nhận lãnh sự bởi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
2/ Hợp pháp hóa lãnh sự bởi Đại Sứ quán nước ngoài tại Việt Nam
3/ Dịch thuật công chứng.
Chúng tôi đồng thời tư vấn và cung cấp dịch vụ biên dịch hợp lệ để hồ sơ của bạn có thể an tâm sử dụng ngay ở nước ngoài .
Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo.

Videos

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: dvdoingoaihatinh1@gmail.com

Điện thoại: +84-239 - 3892698   -   Hotline: +84-912406599
Website: dichthuatdoingoai.hatinh.gov.vn

 

Địa điểm của chúng tôi

Facebook